Giới thiệu

Hương Đồng Phát nổi tiếng từ thời Pháp . Chủ hãng Đồng Phát là Cụ Mai Xuân Trên ( 1882-1957).
Từ một người làm thuê trong làng nghề , lưng cõng em bé, tay giã thuốc hương mà học được nghề làm hương. Trải qua vài chục năm tâm huyết với nghề , cụ Mai Xuân Trên đã có bài thuốc hương riêng cho mình . Mang sản phẩm hương Đồng Phát với biểu tượng Con Gà vào Huế dự đấu xảo ( năm rước Vua Bảo Đại ) , cụ đã làm rạng rỡ tên tuổi của mình về làng với danh hiệu CỬU PHẨM do triều đình Huế phong tặng .
Trải qua bao thăng trầm của thời gian, nay con cháu thế hệ thứ ba đem thương hiệu ĐỒNG PHÁT trở lại những mong gìn giữ được tên tuổi của cụ Mai Xuân Trên trong làng nghề Cao Thôn , Bảo Khê, Kim Động ,Hưng Yên. Và cống hiến cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao . Gia tăng giá trị tâm linh và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.